English-Turkish translations for fecund:

bereketli., bereketli · other translations

fecund bereketli., bereketli

I am a fertile female "full of fecundity and fruitfulness.

Ben bereketli bir kadınım, verimlilik ve bereketlilikle doluyum.

God makes them fecund wherever they are.

Tanrı onları, bulundukları yerde bereketli kılar.