English-Turkish translations for feedback:

geri besleme · besleme · bildirim · geribesleme · other translations

feedback geri besleme

Which creates a feedback loop melting more and more methane.

Bu geri besleme döngüsü ve gittikçe daha fazla metan eriyor.

Either way, the neural feedback loop is incredibly active.

İki şekilde de, sinirsel geri besleme döngüsü inanılmaz biçimde aktif.

The feedback will become so strong it destroys the wormhole.

Geri besleme o kadar güçlü olacak ki, solucan deliğini yok edecek.

Click to see more example sentences
feedback besleme

Which creates a feedback loop melting more and more methane.

Bu geri besleme döngüsü ve gittikçe daha fazla metan eriyor.

Either way, the neural feedback loop is incredibly active.

İki şekilde de, sinirsel geri besleme döngüsü inanılmaz biçimde aktif.

The feedback will become so strong it destroys the wormhole.

Geri besleme o kadar güçlü olacak ki, solucan deliğini yok edecek.

Click to see more example sentences
feedback bildirim

Feedback for a hernia operation.

Bir fıtık operasyonu için geri bildirim.

Come on, I want feedback.

Haydi, geri bildirim istiyorum.

feedback geribesleme

Why would a calculator cause feedback?

Bir hesap makinesi neden geribesleme yapar?