feels

I feel really, really bad about what happened, and I wanna tell you something.

Olanlar konusunda kendimi çok kötü hissediyorum ve sana bir şey söylemek istiyorum.

Oh, yeah, I'm sure, and from what I saw, he was feeling pretty good and about to feel even better.

Oh, evet, eminim, ve gördüm ne gelen O çok iyi hissediyordum ve hakkında daha iyi hissediyorum.

Why do I feel like I've done something wrong when I haven't done anything wrong?

Yanlış bir şey yapmamışken neden kendimi yanlış bir şey yapmış gibi hissediyorum?

And I don't want to feel bad about him because he's my good friend.

Onun hakkında kötü düşünmek istemiyorum çünkü o benim iyi bir arkadaşım. Ve benim

Okay, look, I've got a really bad feeling here, and I would hate for your first time

Dinle, içimde çok kötü bir his var ve ilk seferin için gerçekten nefret

Yeah, I know, but he wants me to feel something that I never felt before and I just

Evet, biliyorum, ama daha önce hiç hissetmediğim bir şey hissetmemi istiyor ve ben sadece

You don't need to, I feel like a little girl every day!

Sana gerek yok, ben her gün küçük bir kız gibi hissediyorum!

Well, he's okay and all but I don't really feel anything for him.

Evet, o iyi ve tüm ama gerçekten onun için bir şey hissetmiyorum.

I understand why you feel that way but this isn't about me.

Neden bu şekilde hissettiğini anlıyorum ama bu benimle ilgili değil.

Look, I wake up every day and I feel okay but there's something missing. Like a Like a hole.

Her gün mutlu bir şekilde uyanıyorum ama sanki bir şey eksik, sanki bir delik var gibi.