English-Turkish translations for feldspar:

feldspat · other translations

feldspar feldspat

Quartz, orthoclase, hornblende, augite olivine, feldspar

Kuvars, ortoklaz, doğal alüminyum, augit olivin, feldspat