English-Turkish translations for feline:

kedi · kedilere ait · other translations

feline kedi

I'm tellin' you, Max, feline leukemia might be a clue.

Sana söylüyorum Max. Kedi lösemisi bir ipucu olabilir.

Maybe this broken tooth isn't feline; maybe it's hers.

Belki de bu kırık diş kediye ait değildir, belki ona aittir.

But that takes a very special kind of feline.

Ama bu çok özel bir kedi özelliği gerektirir.

Click to see more example sentences
feline kedilere ait

Maybe this broken tooth isn't feline; maybe it's hers.

Belki de bu kırık diş kediye ait değildir, belki ona aittir.