English-Turkish translations for feller:

adam · other translations

feller adam

Del Jackson said there was a feller here,

Del Jackson burada bir adam varmış dedi.

Now, who is this feller?

Şimdi söyle, kimdi bu adam?

Only one feller in it.

İçinde tek bir adam olan.