English-Turkish translations for felony:

suç · ağır suç., ağır suç · cinayet · other translations

felony suç

Well, if the bank finds out about your unauthorized loan, that's it's like a felony, right?

Eğer banka, şu gayriresmi krediyi öğrenirse bu, çok ağır bir suç, değil mi?

Because it's a felony.

Çünkü bu bir suç.

Which by the way is a felony.

Bu arada, bu ağır bir suç.

Click to see more example sentences
felony ağır suç., ağır suç

Well, if the bank finds out about your unauthorized loan, that's it's like a felony, right?

Eğer banka, şu gayriresmi krediyi öğrenirse bu, çok ağır bir suç, değil mi?

I believe the use of a cellphone to attempt extortion is a felony.

Bir cep telefonunu haraç için kullanmaya teşebbüs ağır bir suç sanırım.

I'm telling you right now, it's not a felony.

Sana diyorum, bu ağır suç falan değil.

Click to see more example sentences
felony cinayet

Violet, I'm just a law-abiding businessman cooperating in a felony murder investigation.

Violet ben sadece bir cinayet soruşturmasında işbirliği yapan yasalara saygılı bir adamıyım.

Two felony murders, grieving relatives.

İki cinayet, yas tutan yakınlar.

Two felony murders, grieving relatives you tell me.

İki cinayet, yas tutan yakınlar. Sen söyle.

Click to see more example sentences