English-Turkish translations for female:

kadın · dişi · bayan · kız · kadınsı · other translations

female

For an old friend, good customer, and his beautiful female companion no problem.

Eski bir arkadaş, iyi bir müşteri ve onun güzel eşi için sorun değil.

I'm a grandmother and a female, and I've got my rights.

Ben bir büyükanneyim ve bir kadınım ve benim haklarım var.

I've never bought a house, but I am a female.

Ben asla bir ev almazdım ama ben bir kadınım.

FEMALE ANNOUNCER: A cunning couple robbed the America's First Savings and Loan this morning.

Bu sabah kurnaz bir çift Amerika'nın İlk Kredi ve Tasarruf Bankası'nı soydu.

You give us a robot we give you back a super hot female.

Bize bir robot verin, size geri süper seksi bir insan verelim.

Shin Yu Kyung is just a normal female student.

Shin Yu Kyung sıradan bir öğrenci o kadar.

I'm a female.

Ben bir kadınım.

Okay, lieutenant, Jenna was a convincing female, it's true, but it's

Tamam, teğmen, Jenna tatmin edici bir bayandı, bu doğru, fakat

female. ls that not my purpose?

Benim amacım da bu değil mi?

You're a strong, independent female.

Sen güçlü, bağımsız bir dişisin.