English-Turkish translations for feminine:

kadınsı · Kadınca · feminen · kadınsal · kadın gibi · dişilik · other translations

feminine kadınsı

I mean, she managed to find a way to be feminine and strong.

Yani o kadınsı ve güçlü olmak için bir yol buldu.

Well, you're not a typically vulnerable or feminine person,

Yani, genelde hassas ya da kadınsı biri değilsin

I wish she were more feminine.

Keşke biraz daha kadınsı olsaydı.

Click to see more example sentences
feminine Kadınca

Mine is a purely feminine opinion.

Benimki tamamen kadınca bir görüş.

Damn Jefferson blinded me with feminine goo.

Kahrolası Jefferson beni bir kadın maddesiyle kör etti.

And in some feminine intuition.

Ve biraz da kadın içgüdüsü, Monsieur.

Click to see more example sentences
feminine feminen

I wasn't as pretty as Christy Sherman or as feminine as Kelly Peterson.

Christy Sherman kadar sevimli ya da Kelly Peterson kadar feminen değildim.

This has to be Chuck's dream girl. InteIligent but not a bookworm, strong-wiIled but stiII feminine.

Bu Chuck'ın hayalindeki kız olmalı akıllı ama kitap kurdu değil, iradesi kuvvetli ama feminen.

Isn't your ideal woman the type of woman like Yoo Ju unni who's sexy, slim, and feminine?

Senin ideal kadın tipin Yoo Ju unni gibi seksi, narin ve feminen değil mi?

Click to see more example sentences
feminine kadınsal

Marge, do we really need all these feminine products?

Marge, tüm bu kadınsal ürünlere ihtiyacımız var mı?

Is it a feminine need?

Kadınsal bir ihtiyaç mı?

Feminine hygiene powder.

Kadınsal temizlik pudrası.

Click to see more example sentences
feminine kadın gibi

Isn't your ideal woman the type of woman like Yoo Ju unni who's sexy, slim, and feminine?

Senin ideal kadın tipin Yoo Ju unni gibi seksi, narin ve feminen değil mi?

feminine dişilik

Femininity is too strong here.

Dişilik burada çok kuvvetli.