fermenter

The night that Seo Tae Jo disappeared, the fermentation journal disappeared as well.

Seo Tae Jo'nun ortadan kaybolduğu gece mayalanma günlüğü de ortadan kayboldu.

That's fermented fresh milk for you.

Bu senin için mayalanmış taze süt.

The fermentation and decomposition produce butyric acid and ammonia Bruno!

Ve böylece ortaya butrik asit ve amonyak ortaya çıkmış olur.

After making a makgeolli species with makgeolli yeast, I fermented it and made bread.

Bir çeşit makgeolli mayası kullandıktan sonra hamuru mayalanmaya bıraktım ve daha sonra ekmek yaptım.

Fermented fresh milk.

Mayalanmış taze süt.

The fermented grain makes all females more appealing to him.

Mayalanmış tahıl bütün dişileri ona daha çekici gösteriyor.

Maybe because the yeast is generating more heat it's fermenting too fast

Belki de maya daha yüksek sıcaklıkta üretildiği için çok hızlı mayalanıyor.

I found alcohol and some fermentation agents

Alkol ve birkaç fermantasyon ajanı buldum.

Is that fermented milk?

Bu mayalanmış süt mü?

It's fermented raisins, mostly.

Bu mayalanmış kuru üzüm.