English-Turkish translations for fern:

eğrelti · eğreltiotu · other translations

fern eğrelti

That's Claire, and that's Hiro hiding behind the ferns.

Şu Claire ve bu da Hiro. Eğrelti otlarının arkasına saklanmışlar.

Because it's a fern, they're kind of delicate

Çünkü o bir eğrelti otu, biraz narin

I almost smoked my mom's ferns last night.

Dün gece neredeyse annemin eğrelti otunu içiyordum.

Click to see more example sentences
fern eğreltiotu

If there's ferns maybe there's even dinosaurs".

Eğer eğreltiotu varsa belki dinozor bile olabilir orada.

If there's a swamp, there's ferns.

Eğer bataklık varsa, eğreltiotu da vardır.

Osmunda. Fern root.

Yani eğreltiotu kökü.