English-Turkish translations for ferocious:

vahşi · acımasız · yırtıcı · other translations

ferocious vahşi

Something else must be creating these ferocious winds

Bu vahşi rüzgârları oluşturan başka bir şey olmalı.

Against an old man, a proud and ferocious old man.

Yaşlı bir adamla, Kibirli ve vahşi bir adam.

So, he's not a ferocious beast?

Demek, o yırtıcı bir vahşi değil.

Click to see more example sentences
ferocious acımasız

The Goblin ferocious, deadly, and, worst of all, he's my best friend Harry's dad.

Goblin acımasız, ölümcül ve hepsinden kötüsü en iyi dostum Harry'nin babası.

It's like a Sasquatch, only more elusive, more ferocious and a little more greedy.

Kocaayak gibi ama daha zor bulunuyor, daha acımasız ve gözlü.

Fast, ferocious and totally illegal.

Hızlı, acımasız ve tamamen yasadışı.

Click to see more example sentences
ferocious yırtıcı

But, doctor, rabbits as big and as ferocious as wolves?

Ama doktor, büyük tavşanlar kurt gibi bir yırtıcı olabilir mi?

So, he's not a ferocious beast?

Demek, o yırtıcı bir vahşi değil.

Small, ferocious animals.

Küçük yırtıcı hayvanlar.

Click to see more example sentences