English-Turkish translations for ferret:

gelincik · dağ gelinciği., dağ gelinciği · yaban · other translations

ferret gelincik

With her new teammates, Mako and Bolin, the Fire Ferrets earn a place in the championship tournament.

Yeni takım arkadaşları Mako ve Bolin ile Ateş Gelincikleri şampiyonluk turnuvasında bir yer kazandı.

It's like watching a blind ferret in a minefield.

Mayın tarlasında kör bir gelinciği izlemek gibi.

And what do you do, ferret face?

Ya sen ne yaparsın, gelincik surat?

Click to see more example sentences
ferret dağ gelinciği., dağ gelinciği

Hey, boys! This ferret can dance, right? Right?

Hey, çocuklar! dağ gelinciği dans edebiliyormuş, değil mi?

This is a ferret.

Bu bir dağ gelinciği.

You just been sitting there like lazy little ferret.

Tembel küçük bir dağ gelinciği gibi oturuyorsun sadece.

Click to see more example sentences
ferret yaban

I just bought it, it's a ferret.

Az önce satın aldım, yaban gelinciği.