English-Turkish translations for fertilize:

döllemek · gübrelemek · other translations

fertilize döllemek

Using in vitro fertilization and a surrogate uterus to gift humanity with our progeny.

Tüpte döllenme ve taşıyıcı bir rahim kullanarak dölümüz ile insanlığa bir hediye vermek.

And the fertilization?

Peki ya döllenme?

One male passes over and fertilizes thousands.

Tek erkek üzerlerinden geçerek binlercesini döller.

fertilize gübrelemek

The manure's composted. It becomes the fertility.

Gübreler de toprağa karıştıklarında toprağa bereket verirler.