English-Turkish translations for fervent:

tutkulu · ateşli · other translations

fervent tutkulu

What drew you to Douanier Rousseau and all the Naives you defend so fervently?

Gümrükçü Rousseau ve bütün o Naiflerde ne buluyorsunuz da onları bu kadar tutkulu savunuyorsunuz?

fervent ateşli

But we were fervent listeners.

Ama çok ateşli dinleyicilerdik.