English-Turkish translations for fester:

irin · cerahat · other translations

fester irin

A festering pustule on the face of Iiterature.

Edebiyatın suratında büyüyen içi irin dolu bir sivilce.

fester cerahat

Where is Fester Fucknut?

Nerede o cerahatli şişko?