English-Turkish translations for festive:

şen · festival · neşeli, neşeli. · şenlikli · bayramlık · other translations

festive şen

A gift for tonight's festivities.

Bu geceki şenlikler için bir hediye.

What does festive mean?

Şen şakrak" ne demek?

Please rise and enjoy the festivities.

Lütfen kalkın ve şenliğin tadını çıkarın.

Click to see more example sentences
festive festival

And maybe a festive hat would make things more festive.

Ve belki bir festival şapkası bazı şeyleri daha neşeli kılar.

summer solstice, winter solstice all these festivals, yes.

Yaz gündönümü, kış gündönümü. Tüm festivaller, evet.

Is every day not a festive day?

Her gün bir festival havası yok mu?

Click to see more example sentences
festive neşeli, neşeli.

And maybe a festive hat would make things more festive.

Ve belki bir festival şapkası bazı şeyleri daha neşeli kılar.

My, what a festive atmosphere.

Tanrım, ne kadar neşeli bir ortam.

These parasites do nothing for this festive day

Bu parazitler bu neşeli günde neden hiçbir şey yapmazlar.

Click to see more example sentences
festive şenlikli

Yes, but at least he's a festive one.

Evet, ama en azından şenlikli bir deli.

I'm not feeling very festive.

Ben çok şenlikli hissetmiyorum.

It's all so festive.

Her şey çok şenlikli.

Click to see more example sentences
festive bayramlık

Both elegant and festive.

Hem zarif hem bayramlık.

Festive holiday gift baskets?

Bayramlık hediye sepeti mi?

You wanted something festive.

Bayramlık bir şey istemiştin.