English-Turkish translations for festivity:

şenlik · festival · kutlama · eğlence, eğlence. · bayram · other translations

festivity şenlik

A gift for tonight's festivities.

Bu geceki şenlikler için bir hediye.

What does festive mean?

Şen şakrak" ne demek?

Please rise and enjoy the festivities.

Lütfen kalkın ve şenliğin tadını çıkarın.

Click to see more example sentences
festivity festival

And maybe a festive hat would make things more festive.

Ve belki bir festival şapkası bazı şeyleri daha neşeli kılar.

summer solstice, winter solstice all these festivals, yes.

Yaz gündönümü, kış gündönümü. Tüm festivaller, evet.

Is every day not a festive day?

Her gün bir festival havası yok mu?

Click to see more example sentences
festivity kutlama

My fearless and faithful warriors, let the festivities begin.

Benim sadık ve korkusuz savaşçılarım. Kutlamalar başlasın.

Gentlemen, New Orleans just had a one-murder Mardi Gras, and that happened after the parades and nowhere near the festivities.

Beyler, New Orleans tek cinayetli bir Mardi Gras geçirdi. Ve bu, geçit törenlerinden sonra ve kutlamaların uzağında oldu.

These festivals, that depresses me.

Bu kutlamalar beni bunaltıyor.

festivity eğlence, eğlence.

This is my favorite time of the year, fireworks and the festivities.

Yılın bu zamanı benim en sevdiğim zaman havai fişekler ve eğlenceler.

It seems pretty fun and festive.

Çok eğlenceli ve neşeli gibi gözüküyor.

The Hippodrome, Sultanahmet, Ramadan festivities..

At meydanı Sultanahmet Ramazan eğlenceleri

festivity bayram

This year's event will be festive indeed.

Bu yılki etkinlik gerçekten bir bayram olacak.

A little, for small holiday concerts and festivals.

Az çok. Küçük bayram konserleri ve festivallerde.