English-Turkish translations for fetch:

getirmek · gidip getirmek · almak · alıp getirmek · çekmek, çekici · alımlı · atmak · geçirmek · gidip almak · other translations

fetch getirmek

Now take this away, fetch me some dinner and conduct yourself more professionally in the future.

Şimdi al bunu, git bana biraz yemek getir ve gelecekte kendini daha profesyonel bir şekilde idare et.

Go fetch something to drink.

Gidip içecek bir şey getir.

I'll go fetch you a plate.

Sana bir tabak getir gidersiniz.

Click to see more example sentences
fetch gidip getirmek

Now take this away, fetch me some dinner and conduct yourself more professionally in the future.

Şimdi al bunu, git bana biraz yemek getir ve gelecekte kendini daha profesyonel bir şekilde idare et.

Go and fetch her.

Git ve kızı getir.

Felix, go fetch me a spot of sugar for my coffee.

Felix, git kahvem için bana bir kaşık şeker getir.

Click to see more example sentences
fetch almak

No, he went back to fetch you.

Hayır, seni almak için geri döndü.

We just came to fetch water.

Sadece biraz su almak için geldik.

She went out to fetch water and stood on a landmine.

Su almak için dışarı çıktı ve bir mayının üzerinde durdu.

Click to see more example sentences
fetch alıp getirmek

Now take this away, fetch me some dinner and conduct yourself more professionally in the future.

Şimdi al bunu, git bana biraz yemek getir ve gelecekte kendini daha profesyonel bir şekilde idare et.

Take two men and fetch that cart.

İki adam al ve arabayı getir.

Get Clarkson, but fetch Mama and Cousin Isobel as well.

Clarkson'ı al ama annemi ve Kuzen Isobel'i de getir.

Click to see more example sentences
fetch çekmek, çekici

There's a fetching young intern who just started a week ago.

Bir hafta önce başlayan genç çekici bir stajyer var.

Oh, yes, very fetching.

Ah evet, çok çekici.

Because she's becoming more fetching every day.

Çünkü gün geçtikçe daha çekici oluyor.

Click to see more example sentences
fetch alımlı

Or perhaps I should say Mrs. Fetching.

Ya da belki de Bayan Alımlı demeliyim.

Who is this fetching young marmoset?

Bu alımlı genç marmoset de kim?

That is a fetching color.

Çok alımlı bir renk.

Click to see more example sentences
fetch atmak

Then fetch him a horse.

O zaman ona at getirin.

fetch geçirmek

Because she's becoming more fetching every day.

Çünkü gün geçtikçe daha çekici oluyor.

fetch gidip almak

Fetch MiJoo first and then pick me up.

İlk Mi joo'yu gidip al sonra beni alırsın.