English-Turkish translations for fete:

şölen · other translations

fete şölen

Mr Bloom, where did you go after leaving the fete?

Bay Bloom, şöleni terk ettikten sonra nereye gittiniz?

Dobbs' monthly island-wide fete.

Dobbs'un aylık ada şöleni.