English-Turkish translations for fetish:

fetiş · other translations

fetish fetiş

I heard all about you and your little lipstick fetish.

Senin ve küçük ruj fetişin hakkında her şeyi duydum.

If anything, it tends more towards a fetish of gardening.

Bahçe bir fetiş doğru Eğer bir şey, daha eğilimindedir.

I made a fetish site.

Bir fetiş sitesi yaptım.

Click to see more example sentences