English-Turkish translations for fetus:

fetüs · cenin · other translations

We also found translations for word fetüs in Turkish.

fetus

The fetus has hybrid stem cells. They contain Klingon and human DNA.

Fetüsün melez kök hücreleri Klingon ve insan DNA içeriyor.

As a fetus Aurora learned to process information just like a computer.

Daha ceninken, Aurora bilgi kaydetmeye başladı tıpkı bir bilgisayar gibi.

This is not a fetus.

Bu bir fetus değil.

You appear to have a very healthy fetus.

Görünen o ki çok sağlıklı bir fetüsünüz var.

And he said that you and the fetus are fine.

Ve senin ve fetüsün iyi olduğunu da söyledi.

Completely normal human fetus.

Tamamen normal insan fetüsü.

Can the fetus survive this?

Fetus bu hayatta miyim?

For what, the paternity of the dead fetus?

Ne için? Ölü bir fetüse babalık için mi?

The fetus' urinehad appropriate levels of protein and electrolytes, so his kidneys aren't damaged.

Fetüsün idrarında uygun miktarda protein ve elektrolit var. Yani böbrekleri tahrip olmamış.

I don't eat unborn chicken fetuses.

Ben doğmamış tavuk fetüsleri yemiyorum.