English-Turkish translations for fictitious:

kurgusal · hayali · imgesel · other translations

fictitious kurgusal

The weather is becoming not real, it's becoming fictitious because I'm writing about it.

Hava gerçek değil de kurgusal hale geliyor, çünkü onun hakkında yazıyorum.

It's a novel, just a fictitious narrative.

Bu bir romandır, yalnızca kurgusal bir hikâyedir.

It's a fictitious place.

Orası kurgusal bir yer.

Click to see more example sentences
fictitious hayali

I'm just saying, this woman, I mean, she's fictitious, no?

Demek istediğim, sadece bu "kadın", hayali, değil mi?

My comedy is not fictitious.

Benim komedim, hayali değil.

Characters and events are fictitious.

Karakterler ve olaylar hayal ürünüdür.

fictitious imgesel

You, you are a fictitious construct bemoaning his fictitious fate.

Sen, sen imgesel kaderinden yakınan imgesel bir yaratıksın.