English-Turkish translations for fifteen:

beş · on beş · onbeş · on beşte bir · other translations

fifteen beş

One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten fifteen, sixteen, seventeen, eighteen

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz,dokuz,on onbeş, onaltı, onyedi, onsekiz

Five, ten, fifteen before these strange, neurological symptoms would appear.

Beş, on, onbeş yıl bu garip nörolojik belirtiler ortaya çıkana kadar.

Fifteen years it took to find him.

Onu bulmak on beş yıl sürdü.

Click to see more example sentences
fifteen on beş

One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten fifteen, sixteen, seventeen, eighteen

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz,dokuz,on onbeş, onaltı, onyedi, onsekiz

Right, we'll be there in about fifteen minutes.

Tamam, on beş dakika sonra orada oluruz.

I don't care who your father is. Fifteen minutes.

Babanın ne olduğu umurumda değil On beş dakika.

Click to see more example sentences
fifteen onbeş

One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten fifteen, sixteen, seventeen, eighteen

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz,dokuz,on onbeş, onaltı, onyedi, onsekiz

Five, ten, fifteen before these strange, neurological symptoms would appear.

Beş, on, onbeş yıl bu garip nörolojik belirtiler ortaya çıkana kadar.

Five, ten, fifteen, twenty, twenty-five.

Beş, on, onbeş, yirmi, yirmibeş.

Click to see more example sentences
fifteen on beşte bir

One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten fifteen, sixteen, seventeen, eighteen

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz,dokuz,on onbeş, onaltı, onyedi, onsekiz

Fifteen years ago, John Hammond had a dream.

On beş yıl önce, John Hammondın bir hayali vardı.

Fifteen minutes ago a school bus exploded on Montgomery Drive.

On beş dakika önce Montgomery yolunda bir okul otobüsü patladı.

Click to see more example sentences