English-Turkish translations for fighter:

savaşçı · dövüşçü · boksör · avcı uçağı · mücadeleci · kavgacı · asker · direnişçi · other translations

fighter savaşçı

Young master, you were obviously born to be a good fighter.

Genç usta, açıkça görülüyor ki sen iyi bir savaşçı olmak için doğmuşsun.

He's a fighter, like his mother.

O bir savaşçı, aynı annesi gibi.

But the guy's a fighter.

Fakat bu adam bir savaşçı.

Click to see more example sentences
fighter dövüşçü

especially number three. he's a good fighter. that's because he's mine.

Özellikle üç numara. çok iyi bir dÖvüŞçü. çünkü o benden.

You got potential to be a good fighter.

İyi bir dövüşçü olmak için potansiyelin var.

Looks like you need a new fighter.

Yeni bir dövüşçüye ihtiyacın var gibi.

Click to see more example sentences
fighter boksör

Well, I mean, he's a good fighter and a nice guy, but I don't like him.

Onu sever misin? Şey, yani, iyi bir boksör ve iyi bir adam, ama onu sevmiyorum.

He's a pretty good fighter.

Oldukça iyi bir boksör.

He's just another fighter.

O sadece bir boksör.

Click to see more example sentences
fighter avcı uçağı

The fighter is a hunter, sir.

Avcı uçağı bir avcıdır, efendim.

And there'll be the fighters.

Ve avcı uçaklar da olacak.

Sir, fighters are aboard, sir.

Avcı uçakları gemiye indi, efendim.

Click to see more example sentences
fighter mücadeleci

I thought you were a fighter.

Ben de seni mücadeleci sanıyordum.

Your girl is a fighter.

O mücadeleci bir kız.

He's always been a fighter.

O her zaman mücadeleci olmuştur.

Click to see more example sentences
fighter kavgacı

Oh, yes a fighter.

Oh, evet bir kavgacı.

He's a fighter, fierce as a bulldog.

O bir kavgacı, bir buldog kadar vahşi.

'Fighters under one banner, old quarrels forgotten,

Ortak bir bayrağın altında, eski kavgalar unutulmuş.

fighter asker

Yes, a soldier, a fighter, a hunter.

Evet, bir asker, dövüşçü ve avcı.

Soldiers, policemen, fighter pilots.

Askerler, polisler, savaşçı pilotlar.

fighter direnişçi

A Nazi or a Resistance fighter, it's the same to me.

Nazi ya da direnişçi, ikisi de benim için aynı.