English-Turkish translations for figuration:

şekil · tasvir · temsil · other translations

figuration şekil

Somehow you figured now that he was here, things would be better.

Bir şekilde, onun şimdi burada olduğunu düşün, işler daha iyi olurdu.

Was there a little figure?

Küçük bir şekil var mıydı?

But we'll figure out something.

Ama bir şekilde hallederiz.

Click to see more example sentences
figuration tasvir

They're action figures!

Onlar aksiyon tasvirleri!

figuration temsil

It could be figurative representations, or could be semantic or syntactic, like geometric figures.

Mecazi bir temsil olabilir veya geometrik şekiller gibi semantik ve dizgisel olabilir.