English-Turkish translations for figure out:

bulmak · anlamak · çözmek · halletmek · öğrenmek · other translations

figure out bulmak

All right, so whatever happens, we'll figure it out.

Tamam mı? Ne olursa olsun, bir yolunu buluruz.

We'll figure something out, okay?

Bir şey bulacağız, tamam mı?

I think Dawn figured this out before I did and now she's missing.

Sanırım Dawn bunu benden önce buldu. Ve şimdi o kayıp.

Click to see more example sentences
figure out anlamak

This is so simple even I can figure out what this is.

Bu o kadar basit ki, ben bile ne olduğunu anlayabiliyorum

You lied to a client, and he figured it out.

Bir müşteriye yalan söyledin ve o da bunu anladı.

You're smart enough to figure that out, Mr. Brooks.

Bunu anlamak için yeterince zekisiniz, Bay Brooks.

Click to see more example sentences
figure out çözmek

Please, please give me a little time to figure this out.

Lütfen, lütfen, bunu çözmek için bana biraz zaman ver.

I need a little more time to figure this out, okay?

Bunu çözmek için biraz daha zamana ihtiyacım var, tamam mı?

And we've only got a few hours, to figure out where.

Ve nerede olduğunu çözmek için sadece bir kaç saatimiz var.

Click to see more example sentences
figure out halletmek

Johnny, figure out that goddamn plane.

Johnny, hallet şu kahrolası uçağı.

San Francisco, get a sissy judge, just figure it out!

San Francisco'ya. Hanım evladı bir yargıç bul, hallet işte!

Figure it out, Tom.

Bu işi hallet Tom.

Click to see more example sentences
figure out öğrenmek

Look, there's a way to figure this out, right?

Bak, bunu öğrenmenin bir yolu var, değil mi?

Klaus figured that out, and now he's taken her.

Klaus bunu öğrendi ve şimdi onu aldı.

Sadly that's not enough and Vincent figured it out.

Ne yazık ki bu yeterli değil ve Vincent da bunu öğrenmiş.