figurines

These lovely figurines each is hand crafted, but there are only a few hundred left.

Bu sevimli figürlerin herbiri el yapımıdır, Ama sadece bir kaç yüz tane kaldı.!

He'd always wanted a friend, a friend that wasn't invisible, a pet, or rubber figurine.

O hep bir arkadaş isterdi. Görünmez, hayvan ya da oyuncak olmayan bir arkadaş.

Oh, I see patterned table cloths and oh, china figurines and oh, lace doilies doilies?

Süslü masa örtüleri ve Çin heykelleri dantel bardak altlıkları görüyorum. Bardak altlıkları.

I see patterned table cloths and china figurines and lace doilies

Süslü masa örtüleri ve Çin heykelleri dantel bardak altlıkları görüyorum.

A friend that wasn't invisible, a pet or rubber figurine.

Görünmez, evcil hayvan ya da lastik heykelcik olmayan bir arkadaş.

These lovely figurines each is hand crafted,

Bu sevimli figürlerin herbiri el yapımıdır,

I have a special figurine for American soccer players.

Amerikan futbolcular için özel bir heykelciğim var.

It's a very, very old figurine.

Çok ama çok eski bir heykelcik.

Um, and there was a plastic Jesus figurine on the dashboard.

Ve bir de arabanın göğsünde plastik bir İsa heykelciği vardı.

Yeah, a Mayan figurine.

Evet, bir maya heykelciği.