English-Turkish translations for filament:

filaman · tel · lamba teli., lamba teli · lif · other translations

filament filaman

Each of these threads and filaments contains billions of galaxies.

Bu filamanlar ve ipliklerden her biri milyarlarca galaksi içerir.

Every billion light-years, several filaments join to form a knot.

Her milyar ışık yılı bir çok filamanın katıldığı bir düğüm oluşturur.

It's protected by a thermoplastic multi-filament polymer.

Bir termoplastik multi-filaman polimer tarafından korunmuştu.

Click to see more example sentences
filament tel

It's a mono-filament electrified mesh which forms a near-invisible barrier.

Tek-telle elektriklendirilmiş bir ağdır ve yakından görülmeyen bir engeldir.

The filament is completely fried.

Lamba teli tamamen yanmış.

Well tail-lights have different filaments, so yean

Arka lambaların teli farklıdır. O yüzden öyledir herhâlde.

filament lamba teli., lamba teli

The filament is completely fried.

Lamba teli tamamen yanmış.

Well tail-lights have different filaments, so yean

Arka lambaların teli farklıdır. O yüzden öyledir herhâlde.

filament lif

How big is a quantum filament?

Ne kadar büyük bir kuantum lifi?