fill in the blank

Years later, Rip, after intensive psychotherapy, started filling in the blanks.

Yıllar sonra, Rip, yoğun bir psikoterapiden sonra boşlukları doldurmaya başladı.

And automatically filling in the blank.

Ve otomatik olarak boşluğu doldurmakta.

Kind of a fill-in-the-blank biography.

Bir çeşit boşlukları doldurma biyografisi.

It's "fill in the blanKs.

Bu "Boşlukları doldur.