English-Turkish translations for finagle:

hile yapmak · aldatmak · other translations

finagle hile yapmak

How did you finagle getting your job?

İş bulabilmek için sen nasıl hileler yaptın?

finagle aldatmak

But there's always a way to finagle something.

Ama her zaman aldatmak için bir yol bulunur.