English-Turkish translations for final:

son · en son · final · nihai · kesin · final sınavı · sonuncu · kusursuz · son baskı · final karşılaşması · other translations

We also found translations for word final in Turkish.

final son

I thought for a moment there you'd finally found something worth living for.

Bir an için, sonunda yaşamaya değer bir şey bulduğunu düşünmüştüm.

You know, the worst ain't so bad when it finally happens.

Biliyorsun, en kötü şey sonunda olduğunda, o kadar da kötü değildir.

Finally, after all these years, we're going to have a memorial service.

En sonunda, bütün bu yıllardan sonra, Biz bir anma töreni yapacağız.

Click to see more example sentences
final en son

I finally got what I wanted, but it doesn't matter anymore.

En sonunda istediğimi aldım ama artık bunun önemi yok.

After all, I'm finally happy too!

En sonunda, ben de nihayet mutluyum.

And I'm happy finally.

Ve en sonunda mutluyum.

Click to see more example sentences
final final

Dear Grace, our final game is tonight.

Sevgili Grace, bu gece final maçımız var.

Yes, for the final round.

Evet, final raundu için.

Okay, final game.

Tamam, final maçında.

Click to see more example sentences
final nihai

This is my last and best and final.

Bu son, en iyi ve nihai kararım.

This is my last, best, and final.

Bu son, en iyi ve nihai teklifim.

What does "final solution"?

"Nihai çözüm", ne anlama geliyor?

Click to see more example sentences
final kesin

Major, it's an order and it's final.

Binbaşı, bu bir emirdir, ve kesindir.

Emma finally just stopped crying.

Emma sonunda ağlamayı kesti.

It's final this time.

Ve bu sefer kesin.

Click to see more example sentences
final final sınavı

And I'm like the final exam?

Ve ben de final sınavı oluyorum?

The final exam fish head incident.

Final sınavı, balık kafası olayı.

Nicole studied for her final exams?

Nicole final sınavı için çalıştı mı?

Click to see more example sentences
final sonuncu

Which brings us to the third and final man.

Ki bu da bizi üçüncü ve sonuncu erkeğe getiriyor.

Yep, fourth and final.

Evet, dördüncü ve sonuncu.

And that's the final miner!

Ve bu da madencilerin sonuncusu!

Click to see more example sentences
final kusursuz

I'm sorry, but the decision is final.

Kusura bakma ama bu son karar.

Finally, I would be perfect, immortal ninja

Sonunda kusursuz ve ölümsüz bir ninja olacağım!

final son baskı

Finally, I'll be the dominant one.

Sonunda baskın olan ben olacağım.

final final karşılaşması

For our second semi-final round, we have Miguel Sanchez and his Dodge truck versus Kruger and his STl.

İkinci yarı final turunda, Miguel Sanchez ve Dodge kamyonu Kruger ve onun STI'ına karşı.