English-Turkish translations for finally:

sonunda · nihayet, nihayetinde · son olarak · en sonunda · artık · other translations

finally sonunda

I thought for a moment there you'd finally found something worth living for.

Bir an için, sonunda yaşamaya değer bir şey bulduğunu düşünmüştüm.

You know, the worst ain't so bad when it finally happens.

Biliyorsun, en kötü şey sonunda olduğunda, o kadar da kötü değildir.

Finally, after all these years, we're going to have a memorial service.

En sonunda, bütün bu yıllardan sonra, Biz bir anma töreni yapacağız.

Click to see more example sentences
finally nihayet, nihayetinde

I finally feel like everything is under control.

Nihayet her şey kontrol altında gibi geliyor.

Then he finally saw me in that way.

Sonra nihayet bu şekilde beni gördü.

Finally. A town.

Nihayet bir kasaba!

Click to see more example sentences
finally son olarak

Then one day there was this handsome soldier finally coming home to see me.

Sonra bir gün bu yakışıklı asker oldu. Sonunda beni görmek için eve geldi.

Because I thought we finally had something in common.

Çünkü sonunda ortak bir noktamız olduğunu düşünmüştüm.

Well, you finally had another.

Sonunda bir tane daha oldu.

Click to see more example sentences
finally en sonunda

I finally got what I wanted, but it doesn't matter anymore.

En sonunda istediğimi aldım ama artık bunun önemi yok.

After all, I'm finally happy too!

En sonunda, ben de nihayet mutluyum.

And I'm happy finally.

Ve en sonunda mutluyum.

Click to see more example sentences
finally artık

I've been waiting for this moment for a long, long time, and it's finally here.

Ben bu anı, uzun ama çok uzun zamandır bekliyorum ve artık zamanı geldi.

This is finally gonna be over.

Bu nihayet bitti artık.

And I'm finally here to play.

Artık ben de oynamak için buradayım.

Click to see more example sentences