English-Turkish translations for finish:

bitmek, bit, bitirmek · tamamlamak, tamam · son · bitirme · bitiş · sona erdirmek · nihayet · son iş · kaplama · yüzey · u · tamamlama · cila · son vermek · other translations

finish bitmek, bit, bitirmek

The old man is finished, we've got a new sheriff these last four years.

Yaşlı adamın işi bitti. Son dört yıldır yeni bir Şerif var.

Just finish your dinner and let's go, ok?

Sen yemeğini bitir de gidelim tamam mı?

Then it is all finished.

O zaman her şey bitmiş.

Click to see more example sentences
finish tamamlamak, tamam

Why don't you go upstairs now and let me finish up, okay?

Neden sen şimdi yukarı çıkmıyorsun, ben de bitireyim, tamam mı?

No, I finished it last night, ok?

Hayır, dün gece bitirdim, tamam mı?

Can you let me finish? Okay?

Bitirmeme izin ver, tamam mı?

Click to see more example sentences
finish son

The old man is finished, we've got a new sheriff these last four years.

Yaşlı adamın işi bitti. Son dört yıldır yeni bir Şerif var.

Tea break finished five minutes ago.

Çay molası beş dakika önce sona erdi.

We deserve a big finish, don't we?

Büyük bir sonu hak ediyoruz, değil mi?

Click to see more example sentences
finish bitirme

Brad, you ready to finish this?

Bu işi bitirmeye hazır mısın Brad?

Finish the race, of course.

Yarışı bitirmeyi, tabii ki.

To finish this.

Bu işi bitirmeyi.

Click to see more example sentences
finish bitiş

I saw the finish line and I gave him every good idea I ha

Ben bitiş çizgisine gördüm ve onu ha her iyi fikir verdi

Nothing. Just the finish line.

Hiç bir şey, sadece bitiş çizgisini.

And her backup band, big finish!

Ve onun yedek bandosu, büyük bitiş.

Click to see more example sentences
finish sona erdirmek

Tea break finished five minutes ago.

Çay molası beş dakika önce sona erdi.

This world is finished.

Bu dünya sona erdi.

Ethan, that is so sweet, but the story's finished.

Ethan, bu çok güzel, ama hikâye sona erdi.

Click to see more example sentences
finish nihayet

You finally finished this time?

Bu sefer nihayet bitirdin mi?

I finally finished this case

Nihayet bu davayı bitirdik.

Foley's fire-eaters finally finished!

Foley'in ateş yutanı nihayet bitti!

Click to see more example sentences
finish son iş

The old man is finished, we've got a new sheriff these last four years.

Yaşlı adamın işi bitti. Son dört yıldır yeni bir Şerif var.

It's not a clean finish but a good job, nevertheless

Temiz bir son olmadı ama yine de iyi çıkardın.

He's finally gonna finish this.

Sonunda bu işi bitirecek.

Click to see more example sentences
finish kaplama

Viking appliances, granite countertops, hardwood cherry cabinets with mahogany finish.

Viking marka mutfak aletleri granit tezgâhlar maun kaplama, kiraz ağacından dolaplar.

Italian design, stainless steel body, chrome finish.

İtalyan tasarımı, paslanmaz çelik gövde, krom kaplama.

Original gilt finish.

Üstleri altın kaplama.

finish yüzey

Faster processing, double storage capacity, and how about that elegant finish.

Daha hızlı işlemci, iki katı depolama kapasitesi ve bu zarif yüzeye ne dersiniz?

Though I must confess I have always admired your lustrous finish.

Yine de itiraf etmeliyim ki her zaman senin parlak yüzeyine hayran kalmışımdır.

Maybe satin alternating with shiny finish?

Belki saten parlak yüzey ile alternatif olabilir?

finish u

It's finished and nothing can stop Revok now.

Her şey bitti. Artık hiçbir şey Revok'u durduramaz.

Look, Carvel finished Janus before he died.

Bak, Carvel ölmeden önce Janus'u bitirdi.

finish tamamlama

So, I finally finished running Lieutenant Paxton's blood work.

En sonunda Yüzbaşı Paxton'ın kan testini tamamlamayı başardım.

finish cila

Sesame-seed finish, steel-belted pickles, griIled-Ieather interior. And under the hood, a fuel-injected french-fryer with duaI overhead grease traps.

Susam tohumlu cila, çelik kuşaklı turşu ızgara derili mekan ve kaputun içinde.. enjeksiyonlu bir kızartma yağı deposu.

finish son vermek

Reagan finishes with the Meese report.

Reagan da Meese Raporu ile son verdi.