English-Turkish translations for fireworks:

havai fişek · havai fişek gösterisi · other translations

fireworks havai fişek

But what happened to you after the fireworks show?

Ama havai fişek gösterisinden sonra sana ne oldu?

I just want to see some fireworks again.

Sadece tekrar biraz havai fişek görmek istedim.

What does that mean, the fireworks are a wash?

Bu da ne demek, havai fişekler iptal mi?

Click to see more example sentences
fireworks havai fişek gösterisi

But what happened to you after the fireworks show?

Ama havai fişek gösterisinden sonra sana ne oldu?

I have got some fried chicken here, prepared by Christian women a bottle of cheap wine and I've arranged for some pretty incredible fireworks.

Hıristiyan kadınların yaptığı biraz kızarmış tavuk ve bir şişe ucuz şarabım var ve inanılmaz bir havai fişek gösterisi ayarladım.

'cause there's gonna be fireworks.

Çünkü havai fişek gösterisi olacak.

Click to see more example sentences