English-Turkish translations for fisherman:

balıkçı · other translations

fisherman balıkçı

And finally I said to him, "Maybe all I really know about Paul is that he was a fine fisherman.

Ve sonunda ona dedim ki "Belki de Paul hakkında bildiğim tek şey iyi bir balıkçı olduğuydu.

And how much for that cool fisherman sweater?

Ve bu balıkçı kazağı için ne kadar istiyorsun?

You're not just a fisherman.

Sen sıradan bir balıkçı değilsin.

Click to see more example sentences