English-Turkish translations for fission:

füzyon · fisyon · fizyon · other translations

fission füzyon

But it is nuclear fission. And it hates being confined even more than you do.

Ama bu nükleer füzyon. ve hapsedilmekten sizin nefret ettiğinizden bile çok nefret ediyor.

A thermal nuclear weapon. One thats reliant on fusion. Not fission.

bir termal nükleer silah. dayanıklı füzyon olan bir tane. füzyon değil.

Wedding rings and nuclear fission are Like my secret specialties.

Nikâh yüzükleri ve nükleer füzyon gizli uzmanlık alanlarım gibidir.

Click to see more example sentences
fission fisyon

But blue, that means the fission core is overheating.

Ama mavi yanarsa fisyon çekirdeği aşırı ısınmış demektir.

Let's stop chasing butt-backwards clues get a couple fission carbonisers and get our headquarters back.

Bu karmaşık ipuçlarını kovalamayı bırakalım iki fisyon karbonlaştırıcı alalım ve karargahımızı geri alalım.

fission fizyon

It's a tactical fission device.

Bu bir taktiksel fizyon cihazı.

This place runs on fission cells. They'll out-burn the sun.

Burası fizyon hücreleri ile çalışıyor, güneş ışınlarıyla yanıyor.