English-Turkish translations for fissure:

çatlak · yarık · other translations

fissure çatlak

This fissure wasn't here last week.

Bu çatlak geçen hafta burada değildi.

Some kind of earthquake or volcano opened up these fissures?

Bir çeşit deprem ya da volkan bu çatlakları açtı.

How deep is that fissure?

Evet. Çatlak ne kadar derin?

Click to see more example sentences
fissure yarık

Same mechanism can sometimes open a fissure.

Aynı mekanizma bazen bir yarık açabilir, bazen.

There're a couple big fissures.

Bir çift büyük yarık var.