English-Turkish translations for fit in:

sığmak · other translations

fit in sığmak

Because I have a garage for this car and your truck won't fit in it.

Ben bu arabayı için bir garaj Çünkü ve kamyon içinde sığmaz.