English-Turkish translations for fitness:

spor · sağlık · other translations

fitness spor

And now I have giant apartment, a doorman, fitness center small pets.

Ve şimdi devasa bir dairem var kapıcım, spor salonum ve küçük hayvanlarım var.

it's a fitness magazine.

Bu bir spor dergisi.

Anna, Olga, Masha, fitness instructor.

Anna, Olga, Masha, spor salonundan.

Click to see more example sentences
fitness sağlık

The National Fitness Test has very specific standards.

Ulusal Sağlık Testi'nin çok kesin standartları var.

MicheIle Rubin, fitness and health.

Michelle Rubin, sağlık ve spor.

Nutrition, mental health and the physical-fitness program.

Beslenme, akıl sağlığı ve fiziksel spor programı.

Click to see more example sentences