English-Turkish translations for fixture:

tesisat · Demirbaş · armatür · other translations

fixture tesisat

American Light and Fixture Director of sales, shower curtain ring division.

Amerikan Işık ve Tesisat, Satış Müdürü, banyo perdesi halkası bölümü.

New floors, new tiles, new fixtures in the bathroom.

Yeter. Yeni döşemeler, yeni fayanslar, banyoya yeni tesisat.

New fixtures, plumbing, tiles.

Yeni aksesuarlar, tesisat, fayans

Click to see more example sentences
fixture Demirbaş

He's become a permanent fixture around here.

Buralarda kalıcı bir demirbaş haline geldi.

Plus money for fixtures and fittings.

Artı tesisat ve demirbaş parası.

Nice new fixture, Barney.

Yeni demirbaş güzel, Barney.

fixture armatür

Four bedrooms, marble baths with Kohler fixtures.

Dört yatak odası, Köhler armatürlü mermer banyolar.

Lighting fixtures, not just chandeliers.

Aydınlatma armatürleri, sadece avize değil.