English-Turkish translations for flabby:

sarkık · yumuşak · iradesiz, iradesiz. · other translations

flabby sarkık

If you stay flabby, I'll get flabby, too.

Eğer sen sarkık kalırsan, ben de sarkık olurum.

What about the flabby guy?

Şu sarkık adam peki?

And that includes flabby Jamaican pot-bellies.

Ve buna sarkık Jamaikalı göbeği de dahil.

Click to see more example sentences
flabby yumuşak

I'm all squishy and flabby.

Tamamen yumuşak ve sarkığım.

flabby iradesiz, iradesiz.

Flabby, you'd think he led a sedentary life.

İradesiz, yerleşik bir hayat sürdüğünü düşünmüştün?