English-Turkish translations for flair:

yetenek · kabiliyet · other translations

flair yetenek

You know, I have a natural flair for space and color and an eye for choosing soft furnishings.

Biliyor musun, doğal bir yeteneğim var. Uzay ve renk için ve bir göz var, seçtiğin yumuşak eşyalar için.

You have a genuine flair for diplomacy, Mr. Neelix.

Harika bir diplomasi, yeteneğiniz var, Bay Neelix.

Look at me, I have flair!

Bana bak, benim yeteneğim var!

Click to see more example sentences
flair kabiliyet

It requires flair and imagination.

Bu kabiliyet ve hayalgücü gerektirir.

Panache, chutzpah, flair.

Gösteriş, küstahlık, kabiliyet.