English-Turkish translations for flamboyant:

şaşaalı · gösterişli · göz alıcı · other translations

flamboyant şaşaalı

Kelly Robinson, seen here making his typical flamboyant entrance

Kelly robinson, burada tipik şaşaalı girişini yapark en

Robinson foregoing his usual flamboyant victory lap.

Robinson her zamanki şaşaalı zafer turundan vazgeçiyor.

It's bold, brazen, flamboyant.

Cüretkar, arsız ve şaşaalı.

flamboyant gösterişli

Flamboyant L's and M's.

Gösterişli L ve M'ler.

flamboyant göz alıcı

He was certainly the most visible and the most flamboyant.

O kesinlikle en görünür ve göz alıcı olanıydı.