English-Turkish translations for flange:

kenar · other translations

flange kenar

The I-beams need to be American standard, wide flanges.

I kesitli kirişler Amerikan standartlarında, geniş kenarlı olmalı.