flanking

Ben, I want you to take the left flank with TR and Bonnie.

Ben, sol tarafı TR ve Bonnie ile birlikte siz alın.

Toni Turek from Dusseldorf flanked by Pirmasens' Heinz Kubsch and Heinrich Kwiatkowski from Dortmund.

Toni Turek, Fortuna Düsseldorf "ve yanında Heinz Kupsch, FK Pirmasenz" "ve Heinrich Kwiatkowski, Borussia Dortmund.

Always stay in the wedge formation, always. And protect the flanks.

Her zaman kama düzeninde kalın, her zaman ve yanlarınızı koruyun.

Corporal, watch your left flank!

Onbaşı, sol kanada dikkat et!

Big Mike and I will be the flanks, all right?

Koca Mike ve ben kanatlar olacağız, tamam mı?

Second entry wound abdomen, exit left flank.

İkinci giriş yarası karından, çıkış da sol böğürden.

Left flank, left flank!

Sol kanat, sol kanat!

Alpha Team, flank left!

Alfa Timi. Sol kanat.

Owen and I will cover your flank.

Owen ve ben sizi yandan koruruz.

Gomez, Rogers, O'Neill, take flank.

Gomez, Rogers, O'Neill yan tarafı alın.