English-Turkish translations for flasher:

teşhirci · other translations

flasher teşhirci

The flasher must be back

Teşhirci geri dönmüş olmalı.