English-Turkish translations for flask:

şişe · matara · cep şişesi · termos · other translations

flask şişe

This is a flask.

Bu bir tür şişe.

Just bring some flasks, please.

Sadece birkaç şişe getir lütfen.

A flask of coffee?

Küçük bir şişe kahve?

Click to see more example sentences
flask matara

It's a flask, not the holy grail.

O bir matara, kutsal kase değil.

A pistol and a flask.

Bir tabanca ve bir matara.

Use the silver flask and golden cups.

Gümüş mataralar ve altın kupalar kullan.

Click to see more example sentences
flask cep şişesi

Is that a flask?

O bir cep şişesi mi?

The flask stopped a bullet in Normandy.

Bu cep şişesi Normandiya'da bir kurşun durdurdu.

Was that a flask?

Cep şişesi miydi o?

flask termos

A small flask.

Küçük bir termos?