flavored

What's in them? it is an ancient mixture soft, unborn grains flavored with rose petals.

İçlerinde ne var? Bu eski bir karışım. Yumuşak, açmamış tohumlar gül yapraklarıyla tatlandırılmış.

Carbonated water, citric acid, corn syrup artificial raspberry flavoring vegetable colors and preservative.

Karbonatlı su, sitrik asit, mısır şurubu suni ahududu tadı sebze renkleri ve koruyucular.

It is an ancient mixture soft, unborn grains flavored with rose petals.

Bu eski bir karışım. Yumuşak, açmamış tohumlar gül yapraklarıyla tatlandırılmış.

It's a spear, and it smells like lemon lime, a flavor Coyotes hate.

Bu bir mızrak. Hem limon gibi kokuyor. Çakallar bu kokudan nefret eder.

Çarbonated water, citric acid, corn syrup artificial raspberry flavoring vegetable colors and preservative.

Karbonatlı su, sitrik asit, mısır şurubu suni ahududu tadı sebze renkleri ve koruyucular.

Because after we have the April flavored cherry cheesecake, you and I

Çünkü April, vişne aromalı pastamızı yedikten sonra sen ve ben

Is that real strawberry or the artificial strawberry flavor?

Çilekli. Bu gerçek bir çilek mi, yoksa yapay tatlandırma mı?

Do these come in orange, or lime, or is it just the white flavor?

Bunlar portakallı ya da limonlu mu? Ya da sadece beyaz aromalı geliyor?

like praline or lime cream, a very popular flavor I'm led to understand, or Strawberry Delight?

Pralin ya da limonlu krema gibi. Çok popüler bir aromaymış. Ya da Çilek Lezzeti.

Try something with a full fruit flavor, like a Cabernet Sauvignon.

Meyve aromalı bir şey ile dene Cabernet Sauvignon gibi mesela.