English-Turkish translations for flee:

kaçmak · tüymek · other translations

flee kaçmak

Tomorrow something else will happen and I'll have to flee again.

Yarın başka şey olur ve yine kaçmak zorunda kalırım.

All these people fleeing the capital!

Tüm bu insanlar, başkente kaçıyor.

The suspect may be fleeing in an FBI vehicle,

Şüpheli bir FBI aracı ile kaçıyor olabilir.

Click to see more example sentences
flee tüymek

Daddy, what does "flee" mean?

Baba, "tüymek" ne demek?